Doel & GROW

  • Talentvolle jonge dansers de kans geven om aan een professioneel begeleid danstraject deel te nemen met professionele coaches.
  • Semiprofessionele dansers die al ervaring hebben opgedaan de kans geven op participatieve wijze een eigen artistieke dansproductie uit te werken, daarover te reflecteren en op een duurzame manier verder op laten werken zodat ze meer pedagogische- en praktijkervaring kunnen opdoen en eventueel later kunnen doorstromen naar professionele dansgezelschappen.
  • Verschillende groepen deelnemers die eerder zelden met elkaar in contact komen samen laten werken in co-creatietrajecten waarbij ze artistiek leren denken en handelen.
  • Bijdragen aan de positieve beeldvorming rond urban dansstijlen en rond verschillende kansengroepen door kwalitatieve producties neer te zetten die voortkomen uit het eigen initiatief en de eigen ervaring van de deelnemers.
  • Nieuwe publieken bereiken die traditioneel minder aanwezig zijn binnen het reguliere aanbod van de (jeugd)culturele instellingen via de toonmomenten op verschillende locaties en samenwerkingen die worden aangegaan.
  • De oprichting van een divers hedendaags dansgezelschap bestaande uit een combinatie van semiprofessionele en professionele dansers met talent van eigen bodem die op geregelde tijdstippen eigen creaties maken en inspelen op de interesses en noden van de nieuwe diverse generatie jongeren uit onze steden.
Rhythm Naturals Rhythm Naturals