VIP Project | Coaching van urban dance talenten

Het VIP-project is een artistiek dans-, muziek- en theaterproject voor diverse jonge talentvolle dansers die actief zijn in de urban arts scene. Deze jongeren hebben al een bepaalde voorgeschiedenis en al een zeker artistiek niveau bereikt, maar willen hun projecten en ideeŽn verder uitwerken. Het project wil deze jongeren als groep, maar ook als individu, begeleiden in het maken van creaties. Ze krijgen een aanbod van workshops door professionele docenten inzake dans, theater en muziek. Samen met de coaches werken ze gedurende een traject in verschillende fases aan hun eigen artistieke ontplooiing en aan gezamenlijke creaties.

Het project wil talentvolle jongeren letterlijk een VIP coaching-programma geven, en hun aanmoedigen om hun artistieke expressie en creativiteit verder te ontplooien. Door de ontmoeting tussen talentvolle jongeren en dansers met meer ervaring beoogt het een context te creŽren waar spontane peer-to-peer learning optreed. Het VIP-project wil in de eerste plaats een platform zijn voor autonome ontwikkeling. In tegenstelling tot klassieke cursussen of dansscholen worden geen schoolse lesmethodes met vaste curricula gehanteerd. Er wordt steeds vertrokken van de capaciteiten en ervaringen van de deelnemers zelf, bouwend op de projectideeŽn en initiatieven die reeds van onderop ontstaan zijn. Het VIP-project wil vooral de ruimte geven aan die jonge artiesten of talentvolle creatievelingen om hun ding te kunnen doen en er de juiste ondersteuning op maat voor bieden.

De vzw Rhythm Naturals wil dus met het VIP-project extra aandacht schenken aan de autonome artistieke expressie bij jongeren enerzijds en de jongeren met artistieke talenten en ambities optimaal begeleiden anderzijds. Sommige autodidacte talentvolle dansers vinden immers geen of moeilijk de weg naar de reguliere opleidingen. Daarnaast is het ook zo dat de reguliere opleidingen vaak de nieuwe culturele referentiekaders die zij hanteren, en die ontstaan zijn in de superdiverse grootstedelijke context, onvoldoende erkennen en naar waarde schatten. Door de combinatie van deze factoren vallen vele jongeren dus uit de boot en missen zij de mogelijkheid om hun artistieke aspiraties verder uit te bouwen. Deelname aan dit project biedt deze jongeren nieuwe inzichten en perspectieven. Door contacten met professionele dansers ontstaan nieuwe netwerken en mogelijkheden en wordt het reguliere veld geconfronteerd met inspirerende praktijken en nieuwe kunstvormen.

Binnen het VIP-project is er ook ruimte voor intergenerationele samenwerking met senioren. Het pilootproject 'We Are Fresh' werd gelanceerd in het kader van het Urban Arts Festival. Wegens groot succes zal dit verder ontwikkeld worden. De vzw wil ook aan senioren aandacht geven. Tijdens het VIP-project zullen op sommige momenten senioren uitgenodigd en betrokken worden bij de workshops. Het is daarbij de bedoeling de leefwereld van de jeugd van nu te introduceren bij de senioren en vice versa. Zo worden senioren gestimuleerd en aangemoedigd om te participeren aan artistieke activiteiten en hun horizon te verbreden. Anderzijds wordt zo ook het contact gestimuleerd tussen jeugd en senioren door ze samen te laten participeren aan artistieke activiteiten.

AUDITIE: VIP PROJECT BY RHYTHM NATURALS

Voor het nieuwe dansseizoen 2019 zoeken wij nog nieuwe talenten. Dansers, muzikanten, theaterspelers (all round artiesten) met karakter (16+). Wat kan je verwachten:

  • Persoonlijk coachen op niveau
  • Diverse workshops en lessen
  • Binnen- en buitenlands gastdocenten
  • Bezoek dansvoorstellingen
  • Je werkt aan een creatie
  • Performance gelegenheden
  • Reflectiemomenten

Locatie: Kavka, Oudaan 14, 2000 Antwerpen (Dansstudio1).
Voor data van de audities, zie onze events pagina op Facebook.

Inschrijven via: vipprojectantwerpen@gmail.com

Urban Art Festival Urban Art Festival Urban Art Festival